Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2013

shareLaTeX
Un editor en línia col·laboratiu amb integració a repositoris del núvol.
En l'article anterior on vàrem parlar de writeLaTeX ja vàrem veure les possibilitats que ofereix un editor de LaTeX en línia. No insistirem en els mateixos aspectes pel cas de shareLaTeX que estudiarem en aquest article, sinó que veurem possibilitats que ofereix ara mateix aquest servei i que, molt probablement, acabaran oferint altres alternatives.
Es tracta de serveis comercials que ofereixen una part del seus (...) - editors en línia / latex online, editors en línia
shareLaTeX
Un editor en línia col·laboratiu amb integració a repositoris del núvol.
En l'article anterior on vàrem parlar de writeLaTeX ja vàrem veure les possibilitats que ofereix un editor de LaTeX en línia. No insistirem en els mateixos aspectes pel cas de shareLaTeX que estudiarem en aquest article, sinó que veurem possibilitats que ofereix ara mateix aquest servei i que, molt probablement, acabaran oferint altres alternatives.
Es tracta de serveis comercials que ofereixen una part del seus (...) - editors en línia / latex online, editors en línia
shareLaTeX
Un editor en línia col·laboratiu amb integració a repositoris del núvol.
En l'article anterior on vàrem parlar de writeLaTeX ja vàrem veure les possibilitats que ofereix un editor de LaTeX en línia. No insistirem en els mateixos aspectes pel cas de shareLaTeX que estudiarem en aquest article, sinó que veurem possibilitats que ofereix ara mateix aquest servei i que, molt probablement, acabaran oferint altres alternatives.
Es tracta de serveis comercials que ofereixen una part del seus (...) - editors en línia / latex online, editors en línia
shareLaTeX
Un editor en línia col·laboratiu amb integració a repositoris del núvol.
En l'article anterior on vàrem parlar de writeLaTeX ja vàrem veure les possibilitats que ofereix un editor de LaTeX en línia. No insistirem en els mateixos aspectes pel cas de shareLaTeX que estudiarem en aquest article, sinó que veurem possibilitats que ofereix ara mateix aquest servei i que, molt probablement, acabaran oferint altres alternatives.
Es tracta de serveis comercials que ofereixen una part del seus (...) - editors en línia / latex online, editors en línia
shareLaTeX
Un editor en línia col·laboratiu amb integració a repositoris del núvol.
En l'article anterior on vàrem parlar de writeLaTeX ja vàrem veure les possibilitats que ofereix un editor de LaTeX en línia. No insistirem en els mateixos aspectes pel cas de shareLaTeX que estudiarem en aquest article, sinó que veurem possibilitats que ofereix ara mateix aquest servei i que, molt probablement, acabaran oferint altres alternatives.
Es tracta de serveis comercials que ofereixen una part del seus (...) - editors en línia / latex online, editors en línia
shareLaTeX
Un editor en línia col·laboratiu amb integració a repositoris del núvol.
En l'article anterior on vàrem parlar de writeLaTeX ja vàrem veure les possibilitats que ofereix un editor de LaTeX en línia. No insistirem en els mateixos aspectes pel cas de shareLaTeX que estudiarem en aquest article, sinó que veurem possibilitats que ofereix ara mateix aquest servei i que, molt probablement, acabaran oferint altres alternatives.
Es tracta de serveis comercials que ofereixen una part del seus (...) - editors en línia / latex online, editors en línia
shareLaTeX
Un editor en línia col·laboratiu amb integració a repositoris del núvol.
En l'article anterior on vàrem parlar de writeLaTeX ja vàrem veure les possibilitats que ofereix un editor de LaTeX en línia. No insistirem en els mateixos aspectes pel cas de shareLaTeX que estudiarem en aquest article, sinó que veurem possibilitats que ofereix ara mateix aquest servei i que, molt probablement, acabaran oferint altres alternatives.
Es tracta de serveis comercials que ofereixen una part del seus (...) - editors en línia / latex online, editors en línia
shareLaTeX
Un editor en línia col·laboratiu amb integració a repositoris del núvol.
En l'article anterior on vàrem parlar de writeLaTeX ja vàrem veure les possibilitats que ofereix un editor de LaTeX en línia. No insistirem en els mateixos aspectes pel cas de shareLaTeX que estudiarem en aquest article, sinó que veurem possibilitats que ofereix ara mateix aquest servei i que, molt probablement, acabaran oferint altres alternatives.
Es tracta de serveis comercials que ofereixen una part del seus (...) - editors en línia / latex online, editors en línia
shareLaTeX
Un editor en línia col·laboratiu amb integració a repositoris del núvol.
En l'article anterior on vàrem parlar de writeLaTeX ja vàrem veure les possibilitats que ofereix un editor de LaTeX en línia. No insistirem en els mateixos aspectes pel cas de shareLaTeX que estudiarem en aquest article, sinó que veurem possibilitats que ofereix ara mateix aquest servei i que, molt probablement, acabaran oferint altres alternatives.
Es tracta de serveis comercials que ofereixen una part del seus (...) - editors en línia / latex online, editors en línia

January 01 2013

MathJax: fórmules a pàgines web
MathJax ens permet incloure fórmules matemàtiques a les nostres pàgines web, ja sigui usant LaTeX, MathML o bé la notació ASCIIMath. Aquestes fórmules són processades amb javascript per produir equacions HTML, SVG o MathML que es poden visualitzar en qualsevol navegador web actualitzat.
És molt senzill incloure aquestes fórmules i veure-les un cop processades per MathJax. Per aconseguir-ho només cal seguir dos senzills passos:
El primer pas consisteix en incloure en l'encapçalament de la (...) - trucs / matemàtiques, latex online
MathJax: fórmules a pàgines web
MathJax ens permet incloure fórmules matemàtiques a les nostres pàgines web, ja sigui usant LaTeX, MathML o bé la notació ASCIIMath. Aquestes fórmules són processades amb javascript per produir equacions HTML, SVG o MathML que es poden visualitzar en qualsevol navegador web actualitzat.
És molt senzill incloure aquestes fórmules i veure-les un cop processades per MathJax. Per aconseguir-ho només cal seguir dos senzills passos:
El primer pas consisteix en incloure en l'encapçalament de la (...) - trucs / matemàtiques, latex online
MathJax: fórmules a pàgines web
MathJax ens permet incloure fórmules matemàtiques a les nostres pàgines web, ja sigui usant LaTeX, MathML o bé la notació ASCIIMath. Aquestes fórmules són processades amb javascript per produir equacions HTML, SVG o MathML que es poden visualitzar en qualsevol navegador web actualitzat.
És molt senzill incloure aquestes fórmules i veure-les un cop processades per MathJax. Per aconseguir-ho només cal seguir dos senzills passos:
El primer pas consisteix en incloure en l'encapçalament de la (...) - trucs / matemàtiques, latex online
MathJax: fórmules a pàgines web
MathJax ens permet incloure fórmules matemàtiques a les nostres pàgines web, ja sigui usant LaTeX, MathML o bé la notació ASCIIMath. Aquestes fórmules són processades amb javascript per produir equacions HTML, SVG o MathML que es poden visualitzar en qualsevol navegador web actualitzat.
És molt senzill incloure aquestes fórmules i veure-les un cop processades per MathJax. Per aconseguir-ho només cal seguir dos senzills passos:
El primer pas consisteix en incloure en l'encapçalament de la (...) - trucs / matemàtiques, latex online
MathJax: fórmules a pàgines web
MathJax ens permet incloure fórmules matemàtiques a les nostres pàgines web, ja sigui usant LaTeX, MathML o bé la notació ASCIIMath. Aquestes fórmules són processades amb javascript per produir equacions HTML, SVG o MathML que es poden visualitzar en qualsevol navegador web actualitzat.
És molt senzill incloure aquestes fórmules i veure-les un cop processades per MathJax. Per aconseguir-ho només cal seguir dos senzills passos:
El primer pas consisteix en incloure en l'encapçalament de la (...) - trucs / matemàtiques, latex online
MathJax: fórmules a pàgines web
MathJax ens permet incloure fórmules matemàtiques a les nostres pàgines web, ja sigui usant LaTeX, MathML o bé la notació ASCIIMath. Aquestes fórmules són processades amb javascript per produir equacions HTML, SVG o MathML que es poden visualitzar en qualsevol navegador web actualitzat.
És molt senzill incloure aquestes fórmules i veure-les un cop processades per MathJax. Per aconseguir-ho només cal seguir dos senzills passos:
El primer pas consisteix en incloure en l'encapçalament de la (...) - trucs / matemàtiques, latex online
MathJax: fórmules a pàgines web
MathJax ens permet incloure fórmules matemàtiques a les nostres pàgines web, ja sigui usant LaTeX, MathML o bé la notació ASCIIMath. Aquestes fórmules són processades amb javascript per produir equacions HTML, SVG o MathML que es poden visualitzar en qualsevol navegador web actualitzat.
És molt senzill incloure aquestes fórmules i veure-les un cop processades per MathJax. Per aconseguir-ho només cal seguir dos senzills passos:
El primer pas consisteix en incloure en l'encapçalament de la (...) - trucs / matemàtiques, latex online
MathJax: fórmules a pàgines web
MathJax ens permet incloure fórmules matemàtiques a les nostres pàgines web, ja sigui usant LaTeX, MathML o bé la notació ASCIIMath. Aquestes fórmules són processades amb javascript per produir equacions HTML, SVG o MathML que es poden visualitzar en qualsevol navegador web actualitzat.
És molt senzill incloure aquestes fórmules i veure-les un cop processades per MathJax. Per aconseguir-ho només cal seguir dos senzills passos:
El primer pas consisteix en incloure en l'encapçalament de la (...) - trucs / matemàtiques, latex online
MathJax: fórmules a pàgines web
MathJax ens permet incloure fórmules matemàtiques a les nostres pàgines web, ja sigui usant LaTeX, MathML o bé la notació ASCIIMath. Aquestes fórmules són processades amb javascript per produir equacions HTML, SVG o MathML que es poden visualitzar en qualsevol navegador web actualitzat.
És molt senzill incloure aquestes fórmules i veure-les un cop processades per MathJax. Per aconseguir-ho només cal seguir dos senzills passos:
El primer pas consisteix en incloure en l'encapçalament de la (...) - trucs / matemàtiques, latex online

February 05 2012

Web equation

Web equation és una pàgina web de visionobjects.com on podem escriure a mà alçada (amb el ratolí o amb una tauleta gràfica) una equació en una zona de la pantalla i, automàticament, la visualtitza i ens proporciona el codi LaTeX i el MathML (un xic experimental, però).

En aquesta captura de pantalla es pot veure la potència d'aquesta eina de moment gratuïta:

web equation

Escrivim en la zona groga quadriculada. Les fletxetes de la part superior esquerra permeten desfer la darrera acció o refer-la. La icona del cubell d'escombraries de la part superior dreta permet esborrar l'equació i tornar a començar o fer-ne una de nova.

Observi's com apareix l'equació en la part inferior i com podem veure el codi LaTeX generat a la casella inferior dreta. A més, aquest codi LaTeX està enllaçat de manera que si fem clic a sobre anem a la pàgina de Texify i podem veure la imatge.

Ja deveu saber que Texify és un altre lloc web on escrivint el codi LaTeX d'una expressió es genera una imatge. així, escrivint la URL del codi LaTeX podem veure la imatge de l'expressió. Per exemple, escrivint http://texify.com/$left( ax+b ight) x+c=ax^2+bx+c$ podrem veure l'equació de l'exemple.

Un parell de llocs web complementaris que per la seva potència i facilitat d'ús poden engrescar a usar LaTeX als més reticents.

Web equation

Web equation és una pàgina web de visionobjects.com on podem escriure a mà alçada (amb el ratolí o amb una tauleta gràfica) una equació en una zona de la pantalla i, automàticament, la visualtitza i ens proporciona el codi LaTeX i el MathML (un xic experimental, però).

En aquesta captura de pantalla es pot veure la potència d'aquesta eina de moment gratuïta:

web equation

Escrivim en la zona groga quadriculada. Les fletxetes de la part superior esquerra permeten desfer la darrera acció o refer-la. La icona del cubell d'escombraries de la part superior dreta permet esborrar l'equació i tornar a començar o fer-ne una de nova.

Observi's com apareix l'equació en la part inferior i com podem veure el codi LaTeX generat a la casella inferior dreta. A més, aquest codi LaTeX està enllaçat de manera que si fem clic a sobre anem a la pàgina de Texify i podem veure la imatge.

Ja deveu saber que Texify és un altre lloc web on escrivint el codi LaTeX d'una expressió es genera una imatge. així, escrivint la URL del codi LaTeX podem veure la imatge de l'expressió. Per exemple, escrivint http://texify.com/$left( ax+b ight) x+c=ax^2+bx+c$ podrem veure l'equació de l'exemple.

Un parell de llocs web complementaris que per la seva potència i facilitat d'ús poden engrescar a usar LaTeX als més reticents.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl