Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2016

Intent d'autobiografia -1- La nit dels temps

Vaig començar a treballar en formació d'adults potser el 76, al que després esdevindria l’Escola d’adults del Clot, a l'Associació de veïns del Clot-Camp de l'Arpa. Recordo que jo anava a estudiar a la universitat i, baixant pel carrer Muntanya a buscar el metro vaig veure un anunci que deia:  Es busquen voluntaris per fer classes d'adults.  Jo estudiava Biologia a la UB, a la Pl. Universitat, i

June 30 2016

Actualització de la versió d'Sphinx

Si ja tenim instal·lat Sphinx però volem tenir la darrera versió estable podem actualitzar-la amb pip, l'instal·lador de paquets de python amb l'ordre: sudo pip install sphinx --upgrade Per saber quina és la versió d'sphinx instal·lada, o per comprovar que s'ha actualitzat escrivim: sphinx-build -h o bé sphinx-build --version

May 09 2016

Què fer després d'actualitzar Ubuntu

Vet aquí la llista de programes que m'he d'instal·lar després d'actualitzar la versió d'Ubuntu: synaptic: per instal·lar fàcilment els programes i paquets que calgui dropbox: per sincronitzar amb el servidor remot i altres ordinadors java: per fer anar LibreOffice calibre: per la gestió de la biblioteca de llibres electrònics shutter: per capturar imatges i editar-les vlc: per reporduir vídeo i

March 14 2016

December 13 2015

Navegant per l'interior de la documentació creada per Sphinx

En aquest article veurem algunes de les possibilitats que ofereix el llenguatge de marques RST  i Sphinx per generar enllaços i dreceres a l'interior de la documentació que crea. Referències internes Una referència interna ens remet a un altre punt de la documentació on es tracta el tema del que estem parlant. La solució més habitual és un text del tipus: Tal com es pot veure a la Secció... o bé

December 01 2015

Estructura dels documents amb Sphinx

Quan encetem un projecte de documentació amb Sphinx només seguint les indicacions bàsiques veurem que cada fitxer es converteix en un capítol. Dins d'aquest capítol, amb la formatació RST d'encapçalaments,  podem crear seccions i subseccions. Però, com podem incloure subdocuments dins d'aquesta estructura?. En altres paraules, com dibuixem l'arbre de continguts del document? Com aconseguim una

April 17 2015

October 25 2014

Els èxits dels passats sistemes educatius

Per la meva avançada edat em va tocar cursar el Batxillerat del Pla del 64 . Es distingia de l'anterior -que va cursar mon germà i del qual no vaig poder aprofitar massa llibres, vés per on- en la introducció d'allò que en deien la "Matemàtica moderna" que consistia en explicar a nens de 10 anys la teoria de conjunts. Teoria que vaig entendre i fruir quan cursava COU amb 18, però no abans.

April 09 2014

La formació d'adults a distància i els centres presencials: 1 - moodle

Aquest divendres passat vaig tenir l'honor, juntament amb el company @tinoserra, de presentar la formació a distància que fem a Catalunya als companys de les escoles d'adults d'Alacant, en una jornada organitzada pel Cefire d'Alacant al CFPA Joan Lluís Vives d'Ibi. A les trobades de mestres, encara que hi vagi a presentar el que fem,  sempre s'aprèn (i molt) dels companys. Difícilment

March 09 2014

Instal·lació de temes a Sphynx

Tot i que sphynx porta uns quants temes per defecte, tenim la possibilitat d'utilitzar-ne de nous bé creats per alguna institució bé per algun programador individual. Podem trobar-los fent una cerca a l'índex de paquets de Python: PyPI - the Python Package Index. Això ens donarà una llarga llista no solament de temes sinó de connectors que es poden afegir a  sphynx. Un de força interessant és

March 06 2014

Compte Xtec a gmail

Si centralitzeu tot el vostre correu en un sola bústia de gmail i hi llegiu també el correu d'Xtec a partir d'ara, i cada 6 mesos, us veureu obligats a canviar la contrasenya. Com que d'una vegada per l'altra ens oblidarem de com vàrem fer-ho el darrer cop vet aquí un petit recordatori per no perdre-hi massa temps. 1.- Entrem al nostre compte de gmail i fem clic a la rodeta de configuració (1)

January 26 2014

J˜bŸ§iè§j—«r·š­Úºg§µ§"

Què tenen en comú el Manual de l'usuari de Mahara i la Documentació no oficial de Sublime Text, l'excel·lent editor de codi i text? Si visiteu ambdós llocs us trobareu amb un espai web molt ben estructurat i organitzat, amb informació rica i fàcil de trobar gràcies al formatatge del contingut. És a dir, són llocs que tots voldríem tenir per a mostrar la nostra documentació. Doncs ho podem tenir

January 02 2014

Aë-Š‰Ú®+2Š•ãåj{b–V�z·¬¦‹-iéé­è.ž×¬uä^²š,µªz»Z

Les preguntes de resposta oberta són preguntes de qüestionari Moodle que han de ser corregides manualment pel professorat, a diferència de la resta de preguntes que es corregeixen automàticament pel sistema. L'avantatge d'aquest tipus de pregunta de qüestionari sobre altres formes de lliurar un treball personal al professorat i que aquest el corregeixi passen, sobretot, perquè permeten
Tags: Moodle

December 24 2013

¦‹-iÈb

Hi ha moltes eines per crear blogs. Des de les més potents i sofisticades (aquest mateix blogger o wordpress) fins a eines més senzilles que es poden editar des del web o bé en local i, en acabat, penjar al web. Però avui volem destacar-ne una especialment interessant. Es tracta de postach.io. És una aplicació a la que s'entra identificant-se amb l'identificador d'Evernote i que permet publicar
Tags: tecnologia

October 24 2013

‹«±ãÚrG«

CoursePacker és una aplicació web http://www.coursepacker.org/ on podem carregar una sèrie de fitxers de text de diferents tipus (html, pdf, odt, txt, doc, docx i rdf), etiquetar-los, dir el tipus de llicència que tenen (usualment variants de les CC), ordenar-los per capítols i seccions i, finalment empaquetar-los (d'aquí el nom)  i previsualitzar-los. Veurem  que s'ha generat un document únic

September 29 2013

2Š•é¨¢Ý´

«zËÚiÆ›j¹Z2Š•é¦¢Ý´×y¨¢×¬×xœ¢k!i¸­¹©i¢Êr‰íŠ{šr&¥‚éÞ²·Ÿ•ìb¢{"¾+çr'¬ªç¡Š­Šx.´¶©®)ž­§(±¦�zËZqªìªç©zºkŠg«j÷ iÖ§¡êÚºv¢žËb¶ç"ªè¥jŠàjx­Í«Ú†‹(–'§}êîž+ޮȭjÛ(qéí­ë-yÉè–œ²–å‰Ë-¢Øª¹éZuéZŸ*Z²Æ­–Šàjx­ÎéÚºx¯z»"µ«i®+Úu«"�Ø«yËZ™éízY¨¡Ù^¥ªí

August 20 2013

6‹^²Ê­â+•©Ý

«ž²×¬¶+¢uçè®f¢š—§±§Z…éš�«Z¥ëZ­¢+•©ÝjéézØ­¥«ºº)z秺v¢–Vš¶Yí‰Æ§¢Ö§¥ëbµ¥^µª®jX.�ë"u笲‰mzȬz{qªh­ÚÞ²†ëyéijÊ®zz&j Úuªâj†å‰Ö«(Zºv›¢v±j¼Zu«­¢øž±©›¦‡,¥æ­�ë"z[)¡Ë&¢[[j¶­±V¦jv«uਮFƒ¹¹g¥ê÷ªÜzZ'iV¥�Țߒޱƫ­ë^­ë,y˧v¸ž²É鮋›¢w¬

August 06 2013

Trasllat de cataLàTeX

Després de vuit anys (la primera entrada en aquest espai és del 12 de juny de 2005) el servidor de pàgines PHP i MySQL d'Xtec, phobos.xatec.cat, tanca les seves portes i amb elles cataLàTeX ha de canviar de casa.

Ja la tenim perfectament moblada i arreglada perquè tot just ara acabem de fer la darrera republicació del darrer article.

Així que si us plau, a partir d'avui apunteu els vostres marcadors web al nou espai:

http://catalatex.blogspot.com

Ens hi retrobem!

Tags: novetats

Trasllat de cataLàTeX

Després de vuit anys (la primera entrada en aquest espai és del 12 de juny de 2005) el servidor de pàgines PHP i MySQL d'Xtec, phobos.xatec.cat, tanca les seves portes i amb elles cataLàTeX ha de canviar de casa.

Ja la tenim perfectament moblada i arreglada perquè tot just ara acabem de fer la darrera republicació del darrer article.

Així que si us plau, a partir d'avui apunteu els vostres marcadors web al nou espai:

http://catalatex.blogspot.com

Ens hi retrobem!

Tags: novetats

Trasllat de cataLàTeX

Després de vuit anys (la primera entrada en aquest espai és del 12 de juny de 2005) el servidor de pàgines PHP i MySQL d'Xtec, phobos.xatec.cat, tanca les seves portes i amb elles cataLàTeX ha de canviar de casa.

Ja la tenim perfectament moblada i arreglada perquè tot just ara acabem de fer la darrera republicació del darrer article.

Així que si us plau, a partir d'avui apunteu els vostres marcadors web al nou espai:

http://catalatex.blogspot.com

Ens hi retrobem!

Tags: novetats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl