Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Atom i github

Llista d'accions a executar per treballar amb Atom directament sobre un repositori a Github Qüestions prèvies: El paquet GitHub for Atom ja ve instal·lat al Core des de la versió 1.8. Caldrà posar-lo en comunicació amb GitHub perquè aquest ens doni un "token", una clau d'accés, per permetre que Atom faci els commits a GitHub. Inici d'un repositori En local Creem el directori al nostre

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl