Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2018

Atom i github

Llista d'accions a executar per treballar amb Atom directament sobre un repositori a Github Qüestions prèvies: El paquet GitHub for Atom ja ve instal·lat al Core des de la versió 1.8. Caldrà posar-lo en comunicació amb GitHub perquè aquest ens doni un "token", una clau d'accés, per permetre que Atom faci els commits a GitHub. Inici d'un repositori En local Creem el directori al nostre

August 29 2017

Atom, un molt bon editor de text

Què és Atom? Intal·lació a Ubuntu Descàrrega del paquet deb de https://atom.io/download/deb Obrir una línia de comandaments a la carpeta on hi hagi el paquet deb descarregat i escriure: # Install Atom sudo dpkg -i atom-amd64.deb # Install Atom's dependencies if they are missing sudo apt-get -f install Actualització de versions Per actualitzar la versió cal repetir la instal·lació

June 30 2017

Jornades IOC 10 anys

Qui té un amic té un tresor. Així que qui en té tants és l'home més ric del món: Gràcies a vosaltres! Ep! i jo també tenia preparada una pechakucha que no vaig posar per no endarrerir-nos més:

July 16 2016

Intent d'autobiografia -1- La nit dels temps

Vaig començar a treballar en formació d'adults potser el 76, al que després esdevindria l’Escola d’adults del Clot, a l'Associació de veïns del Clot-Camp de l'Arpa. Recordo que jo anava a estudiar a la universitat i, baixant pel carrer Muntanya a buscar el metro vaig veure un anunci que deia:  Es busquen voluntaris per fer classes d'adults.  Jo estudiava Biologia a la UB, a la Pl. Universitat, i

June 30 2016

Actualització de la versió d'Sphinx

Si ja tenim instal·lat Sphinx però volem tenir la darrera versió estable podem actualitzar-la amb pip, l'instal·lador de paquets de python amb l'ordre: sudo pip install sphinx --upgrade Per saber quina és la versió d'sphinx instal·lada, o per comprovar que s'ha actualitzat escrivim: sphinx-build -h o bé sphinx-build --version

May 09 2016

Què fer després d'actualitzar Ubuntu

Vet aquí la llista de programes que m'he d'instal·lar després d'actualitzar la versió d'Ubuntu: synaptic: per instal·lar fàcilment els programes i paquets que calgui dropbox: per sincronitzar amb el servidor remot i altres ordinadors java: per fer anar LibreOffice calibre: per la gestió de la biblioteca de llibres electrònics shutter: per capturar imatges i editar-les vlc: per reporduir vídeo i

March 14 2016

December 13 2015

Navegant per l'interior de la documentació creada per Sphinx

En aquest article veurem algunes de les possibilitats que ofereix el llenguatge de marques RST  i Sphinx per generar enllaços i dreceres a l'interior de la documentació que crea. Referències internes Una referència interna ens remet a un altre punt de la documentació on es tracta el tema del que estem parlant. La solució més habitual és un text del tipus: Tal com es pot veure a la Secció... o bé

December 01 2015

Estructura dels documents amb Sphinx

Quan encetem un projecte de documentació amb Sphinx només seguint les indicacions bàsiques veurem que cada fitxer es converteix en un capítol. Dins d'aquest capítol, amb la formatació RST d'encapçalaments,  podem crear seccions i subseccions. Però, com podem incloure subdocuments dins d'aquesta estructura?. En altres paraules, com dibuixem l'arbre de continguts del document? Com aconseguim una

April 17 2015

October 25 2014

April 09 2014

March 09 2014

March 06 2014

January 26 2014

J˜bŸ§iè§j—«r·š­Úºg§µ§"

Què tenen en comú el Manual de l'usuari de Mahara i la Documentació no oficial de Sublime Text, l'excel·lent editor de codi i text? Si visiteu ambdós llocs us trobareu amb un espai web molt ben estructurat i organitzat, amb informació rica i fàcil de trobar gràcies al formatatge del contingut. És a dir, són llocs que tots voldríem tenir per a mostrar la nostra documentació. Doncs ho podem tenir

January 02 2014

Aë-Š‰Ú®+2Š•ãåj{b–V�z·¬¦‹-iéé­è.ž×¬uä^²š,µªz»Z

Les preguntes de resposta oberta són preguntes de qüestionari Moodle que han de ser corregides manualment pel professorat, a diferència de la resta de preguntes que es corregeixen automàticament pel sistema. L'avantatge d'aquest tipus de pregunta de qüestionari sobre altres formes de lliurar un treball personal al professorat i que aquest el corregeixi passen, sobretot, perquè permeten
Tags: Moodle

December 24 2013

¦‹-iÈb

Hi ha moltes eines per crear blogs. Des de les més potents i sofisticades (aquest mateix blogger o wordpress) fins a eines més senzilles que es poden editar des del web o bé en local i, en acabat, penjar al web. Però avui volem destacar-ne una especialment interessant. Es tracta de postach.io. És una aplicació a la que s'entra identificant-se amb l'identificador d'Evernote i que permet publicar
Tags: tecnologia

October 24 2013

‹«±ãÚrG«

CoursePacker és una aplicació web http://www.coursepacker.org/ on podem carregar una sèrie de fitxers de text de diferents tipus (html, pdf, odt, txt, doc, docx i rdf), etiquetar-los, dir el tipus de llicència que tenen (usualment variants de les CC), ordenar-los per capítols i seccions i, finalment empaquetar-los (d'aquí el nom)  i previsualitzar-los. Veurem  que s'ha generat un document únic

September 29 2013

2Š•é¨¢Ý´

«zËÚiÆ›j¹Z2Š•é¦¢Ý´×y¨¢×¬×xœ¢k!i¸­¹©i¢Êr‰íŠ{šr&¥‚éÞ²·Ÿ•ìb¢{"¾+çr'¬ªç¡Š­Šx.´¶©®)ž­§(±¦�zËZqªìªç©zºkŠg«j÷ iÖ§¡êÚºv¢žËb¶ç"ªè¥jŠàjx­Í«Ú†‹(–'§}êîž+ޮȭjÛ(qéí­ë-yÉè–œ²–å‰Ë-¢Øª¹éZuéZŸ*Z²Æ­–Šàjx­ÎéÚºx¯z»"µ«i®+Úu«"�Ø«yËZ™éízY¨¡Ù^¥ªí

August 20 2013

6‹^²Ê­â+•©Ý

«ž²×¬¶+¢uçè®f¢š—§±§Z…éš�«Z¥ëZ­¢+•©ÝjéézØ­¥«ºº)z秺v¢–Vš¶Yí‰Æ§¢Ö§¥ëbµ¥^µª®jX.�ë"u笲‰mzȬz{qªh­ÚÞ²†ëyéijÊ®zz&j Úuªâj†å‰Ö«(Zºv›¢v±j¼Zu«­¢øž±©›¦‡,¥æ­�ë"z[)¡Ë&¢[[j¶­±V¦jv«uਮFƒ¹¹g¥ê÷ªÜzZ'iV¥�Țߒޱƫ­ë^­ë,y˧v¸ž²É鮋›¢w¬
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl